NIEUWS

De meeste mensen hebben al eens een snelheidsovertreding gemaakt en daarvoor een verkeersboete in de brievenbus ontvangen. Maar wat als je meerdere boetes ontvangt voor overtredingen op eenzelfde plaats en op dezelfde dag? Wat kan je in zo'n geval het beste doen? In onderstaand blogbericht worden deze vragen in heldere taal beantwoord.

Zoals geweten, wordt een sporter die aangesloten is bij een club als een werknemer beschouwd. De club in kwestie is de werkgever. Elke werknemer in een bedrijf kan een ongeval hebben tijdens het verrichten van arbeid. Bij betaalde sporters ligt zo'n arbeidsongeval toch wat anders. Bij het uitoefenen van sport is er immers steeds het risico dat de...

De rechtsvorm van een belastingplichtige is niet doorslaggevend voor het bepalen onder welk stelsel een entiteit moet worden belast. Om een VZW aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen moet worden onderzocht of de VZW een onderneming exploiteert of verrichtingen van winstgevende aard stelt.